top of page

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon og hvordan virksomheten håndterer negativer konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter.

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Leto Eiendom AS er som morselskap i et konsern omfattet av loven. Det er gjennomført aktsomhetsvurderinger og det er etablert rutiner og retningslinjer i forbindelse med gjennomføring av disse vurderingene. Seneste redegjørelse for gjennomførte aktsomhetsvurderinger finnes her.

Eventuelle spørsmål om vurderinger og rutiner eller varsling av kritikkverdige forhold knyttet til Åpenhetsloven kan sendes til post@letoeiendom.no

bottom of page