top of page

Leto Eiendom satser på energiproduksjon.

Leto Eiendom ønsker å bidra til det grønne skiftet og satser nå stort på energiproduksjon med termisk energi. På eiendommen LetoHallen er ble det i løpet 2023/23 installert brønnpark med 34 brønner og ny varmesentral med varmepumper og akkumulatortanker. Dette vil kunne forsyne hallen og hotellet på eiendommen med varme både til tappevann og oppvarming og til kjøling. Samtidig er flere av ventilasjonsanlegget byttet ut med nye energieffektive anlegg som benytter vannbåren varme og kjøling. Dette gjør at store deler av bygget nå er selvforsynt med egenprodusert varme og kjøling.  

bottom of page