top of page

Høyt Under Taket åpnet på LetoHallen 19. august.

Høyt Under Taket skiller seg vesentlig fra tradisjonelle klatresentere for sportsklatring. Det er et konsept som favner om en bredere målgruppe. Det skal være en møteplass hvor barn, ungdom og voksne samles rundt en felles aktivitet. Vi vil tilby en inngangsport med lav terskel til klatring. En arena for alle uavhengig av ferdighetsnivåne åpnes 19. august. 

Høyt Under Taket skiller seg vesentlig fra tradisjonelle klatresentere for sportsklatring. Det er et konsept som favner om en bredere målgruppe. Det skal være en møteplass hvor barn, ungdom og voksne samles rundt en felles aktivitet. Vi vil tilby en inngangsport med lav terskel til klatring. En arena for alle uavhengig av ferdighetsnivå.

Klikk her for mer informasjon.

bottom of page