top of page

Aktuelt

Høyt Under Taket skiller seg vesentlig fra tradisjonelle klatresentere for sportsklatring. Det er et konsept som favner om en bredere målgruppe. Det skal være en møteplass hvor barn, ungdom og voksne samles rundt en felles aktivitet. Vi vil tilby en inngangsport med lav terskel til klatring. En arena for alle uavhengig av ferdighetsnivåne åpnes 19. august. 

Høyt Under Taket skiller seg vesentlig fra tradisjonelle klatresentere for sportsklatring. Det er et konsept som favner om en bredere målgruppe. Det skal være en møteplass hvor barn, ungdom og voksne samles rundt en felles aktivitet. Vi vil tilby en inngangsport med lav terskel til klatring. En arena for alle uavhengig av ferdighetsnivå.

Klikk her for mer informasjon.

Høyt Under Taket åpnet på LetoHallen 19. august.

Røde kors

Røde Kors sin bruktbutikk offisielt åpnet.

Eidsvoll og Hurdal Røde Kors Bruktbutikk har flyttet til Myhrer. 

Klikk her for mer informasjon.

Trento

Trento har åpnet nytt treningssenter på LetoHallen.

Trento Letohallen er det nyeste tilskudd i Trento-kjeden. Et nytt og moderne senter, med et godt utstyrt studio, en Performance-avdeling og tre squashbaner.

Klikk her for mer informasjon.

energiproduksjon

Leto Eiendom ønsker å bidra til det grønne skiftet og satser nå stort på energiproduksjon med termisk energi. På eiendommen LetoHallen er ble det i løpet 2023/23 installert brønnpark med 34 brønner og ny varmesentral med varmepumper og akkumulatortanker. Dette vil kunne forsyne hallen og hotellet på eiendommen med varme både til tappevann og oppvarming og til kjøling. Samtidig er flere av ventilasjonsanlegget byttet ut med nye energieffektive anlegg som benytter vannbåren varme og kjøling. Dette gjør at store deler av bygget nå er selvforsynt med egenprodusert varme og kjøling.  

Leto Eiendom satser på energiproduksjon.