top of page

Bærekraft

Leto Eiendom ønsker å gjøre sitt bidrag for at vi i felles skal nå FN sine bærekraftmål. Vi har valgt å ha fokus på de fire målene som vi har størst mulighet for å kunne gi et positivt bidrag til.

Ren energi til alle

Vi har som mål at alle våre bygg skal være energieffektive. Derfor oppgraderer vi stadig våre bygg med mer energieffektive løsninger og bedre isolering. I tillegg har vi begynt å installerer anlegg for energiproduksjon. Det vil bidra til å øke andelen fornybar, kortreist og ren energi. All bruk av fosil brensel til oppvarming er faset ut i alle bygg. Alle bygg er energimerket og vårt mål er at alle bygg i løpet av 2025 skal minst ha energimerke B.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon og hvordan virksomheten håndterer negativer konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter. Leto Eiendom AS er omfattet av åpenhetsloven. Det er gjennomført aktsomhetsvurderinger og det er etablert rutiner og retningslinjer i forbindelse med gjennomføring av disse vurderingene. Seneste redegjørelse for gjennomførte aktsomhetsvurderinger finnes her.

FN sitt bærekraftsmål nr. 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Alle våre eiendommer er tilrettelagt for bevegelseshemmede og våre bygg bygges etter kravene om universell utforming.  

FN sitt bærekraftsmål nr. 11 - Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Leto Eiendom vektlegger bruk av bærekraftige materialer og transport. Vi velger kun seriøse leverandører som i størst mulig grad kan dokumentere anstendige arbeidsforhold, bærekraftige produksjon og transport.

Alle eiendommene skal haladeanlegg for elbil. enten på eiendommen, eller i umiddelbar nærhet. 

 

Leto Eiendom har tilrettelagt for kildesortering på alle eiendommene.

FN sitt bærekraftsmål nr. 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon
bottom of page